Мэдээ

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нийт хүүхэд багачуудын дунд 3*3 сагсан бөмбөг, мини волейбол, гүйлт, дугуйн уралдааныг Аймгийн ЗДТГ, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ГБХЗХГазартай хамтран зохион б

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нийт хүүхэд багачуудын дунд 3*3 сагсан бөмбөг, мини волейбол, гүйлт, дугуйн уралдааныг Аймгийн ЗДТГ, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ГБХЗХГазартай хамтран зохион б